15:30 – Bayern v Augsburg 17:30 – City v United

15:30 – Bayern v Augsburg
17:30 – City v United
20:45 – Juve v Inter
Ich hatte ja eigentlich vor heute produktiv zu sein…